Abonament RTV a Cyfrowy Polsat - Czy jesteś zobowiązany do płacenia?

Abonament RTV a Cyfrowy Polsat – Czy jesteś zobowiązany do płacenia?

Abonament RTV a Cyfrowy Polsat – Czy jesteś zobowiązany do płacenia?

1. Poznaj różnicę między abonamentem RTV a subskrypcją Cyfrowy Polsat

W dzisiejszych czasach wiele osób korzysta z różnych usług telewizyjnych, zarówno tradycyjnej anteny jak i platformy satelitarnej. W Polsce istnieją dwa rodzaje opłat za odbiór telewizji – abonament RTV oraz subskrypcja Cyfrowy Polsat. Przedstawiamy różnice między nimi, abyś mógł być pewien, czy jesteś zobowiązany do płacenia.

2. Abonament RTV – obowiązek płacenia

Abonament RTV to opłata, którą każdy właściciel telewizora, radia lub innego sprzętu odbiorczego jest zobowiązany uiścić. Jest to roczna opłata, która w 2021 roku wynosi 9 złotych miesięcznie. Jej celem jest finansowanie publicznego nadawcy – Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. W przypadku abonamentu RTV nie ma znaczenia, czy korzystasz z usług takich jak Cyfrowy Polsat czy inne platformy telewizyjne, ponieważ opłata jest obowiązkowa dla każdego, kto posiada odbiornik.

3. Subskrypcja Cyfrowy Polsat – dodatkowy koszt

Subskrypcja Cyfrowy Polsat to usługa płatnej platformy satelitarnej, która oferuje dostęp do szerokiej gamy kanałów telewizyjnych. Jest to opcjonalny wybór, na który decydujesz się dobrowolnie, aby uzyskać dodatkowe treści i usługi. Subskrypcja takiej platformy wiąże się z dodatkowymi kosztami, które są ustalane przez samą platformę. W zależności od wybranej oferty, opłata może wynosić od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych miesięcznie.

4. Czy musisz opłacać oba rodzaje usług?

Wielu ludzi zastanawia się, czy jest obowiązane do opłacania zarówno abonamentu RTV, jak i subskrypcji Cyfrowy Polsat. Odpowiedź jest prosta – tak, jeśli posiadasz telewizor lub radio, musisz uiścić abonament RTV, niezależnie od tego, czy korzystasz z innych płatnych usług telewizyjnych. Subskrypcja Cyfrowy Polsat to opcja, którą wybierasz samodzielnie i dodatkowo płacisz za dostęp do ich platformy.

5. Jak uniknąć płacenia podwójnie?

Jeśli posiadasz subskrypcję Cyfrowy Polsat, ale płacisz również abonament RTV, możesz zrezygnować z tego ostatniego. Aby tego dokonać, musisz złożyć pisemne oświadczenie w lokalnym biurze abonamentowym. W oświadczeniu powinieneś podać pełne dane oraz numer abonenta Cyfrowy Polsat, który jest jednocześnie numerem identyfikacyjnym, upoważniającym Cię do zwolnienia z abonamentu RTV. Pamiętaj jednak, że jeśli zrezygnujesz z abonamentu RTV, nie będziesz miał dostępu do programów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Podsumowanie

Abonament RTV to roczna opłata, którą każdy właściciel telewizora, radia lub innego odbiornika jest zobowiązany opłacić. Jest to niezależne od subskrypcji Cyfrowy Polsat, która jest płatną usługą platformy satelitarnej. Jeśli korzystasz z usług takiej platformy, musisz uiścić obie opłaty. Jeśli zdecydujesz się na subskrypcję Cyfrowy Polsat, możesz złożyć oświadczenie o rezygnacji z abonamentu RTV, ale wtedy stracisz dostęp do nadawców publicznych. Dobrze zrozumieć różnice między tymi dwoma rodzajami opłat, aby uniknąć płacenia podwójnie.


Pytania i odpowiedzi

Czy abonament RTV jest obowiązkowy?

Tak, abonament RTV jest obowiązkowy dla każdego posiadacza telewizora, odbiornika radiowego lub innego urządzenia umożliwiającego odbiór programów telewizyjnych czy radiowych.

Czy każdy abonent Cyfrowego Polsatu musi płacić abonament RTV?

Tak, każdy abonent Cyfrowego Polsatu również jest zobowiązany do opłacania abonamentu RTV, niezależnie od tego, czy korzysta tylko z telewizji satelitarnej czy też posiada również telewizję naziemną.

Czy abonament RTV ma związek z liczbą odbiorników w domu?

Abonament RTV nie jest uzależniony od liczby odbiorników w domu. Jednakże, jeśli w jednym gospodarstwie domowym posiadane są więcej niż 2 telewizory, abonament może być opłacany tylko raz.

Czy abonament RTV jest płatny tylko raz, czy trzeba go opłacać regularnie?

Abonament RTV jest opłacany regularnie, co miesiąc. Aktualnie wynosi on 22,70 zł miesięcznie i jest pobierany przez operatora Cyfrowego Polsatu wraz z opłatą za usługę telewizyjną.

Czy istnieją jakieś ulgi lub zwolnienia z opłacania abonamentu RTV?

Tak, istnieją pewne grupy osób objęte ulgami lub zwolnieniami z opłacania abonamentu RTV. Dotyczy to między innymi osób niepełnosprawnych, emerytów lub rencistów o niskich dochodach, a także osób, które nie korzystają z telewizji czy radia.

Czy można odwołać się od obowiązku opłacania abonamentu RTV?

Nie, od obowiązku opłacania abonamentu RTV nie można się odwołać. Jest to obowiązek ustawowy, określony w Ustawie o opłatach abonamentowych.

Czy płacenie abonamentu RTV ma jakieś korzyści?

Płacenie abonamentu RTV przyczynia się do finansowania działalności publicznych mediów, takich jak telewizja publiczna czy radio. Dzięki temu możemy korzystać z różnorodnych programów, informacji i rozrywki.

Czy można zgłosić brak odbiornika i uniknąć płacenia abonamentu RTV?

Można zgłosić brak odbiornika, co zwalnia z opłacania abonamentu RTV. Jednakże, jeśli odbiornik zostanie ponownie zakupiony lub pojawi się inny w domu, obowiązek płacenia abonamentu powraca.

Jakie są konsekwencje nieopłacania abonamentu RTV?

Nieopłacanie abonamentu RTV jest naruszeniem przepisów i może skutkować nałożeniem kar finansowych lub innych sankcji. Do egzekucji zaległości abonamentowych uprawniony jest komornik.

Gdzie można się dowiedzieć więcej na temat opłacania abonamentu RTV?

Więcej informacji na temat opłacania abonamentu RTV można uzyskać na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w punktach obsługi abonenta operatora Cyfrowego Polsatu oraz kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta Cyfrowego Polsatu.