Czy muszę mieć toaletę na budowie? Jakie są wymagania dotyczące toalet na budowie?

Czy muszę mieć toaletę na budowie? Jakie są wymagania dotyczące toalet na budowie?

Wymagania dotyczące toalet na budowie

Musisz mieć toaletę na swojej budowie?

Pracując na budowie, musisz zapewnić bezpieczeństwo pracownikom poprzez dostarczenie im wygodnej toalety. Ogólne wymagania dotyczące toalet na budowie reguluje kodeks pracy. Przede wszystkim pojazdy toaletowe muszą być utrzymywane w czystości o odpowiednim zapachu, dostępne dla wszystkich bez żadnych ograniczeń i wyposażone w umywalki, których woda jest stale dostarczana oraz muszle, które są systematycznie opróżniane. Dodatkowo, muszle powinny być czyszczone nie rzadziej niż co 14 dni. Czystość pojazdy powinna być kontrolowana pod kątem zapachu i wyglądu. Bezpieczeństwo zapewnić również należy poprzez zamontowanie lamp ulicznych wokół toalety, oświetlenia wewnętrznego i ławek wokół toalety oraz tablicy z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny, informując pracowników jak zachowywać się wobec tego obiektu. Tabela poniżej objaśnia podstawowe oczekiwania dotyczące toalet na budowie:

Rodzaj wymagań Opis
Czystość Utrzymywać toaletę w czystości, wymieniać worki częściej niż co 14 dni
Bezpieczeństwo Lampy uliczne, oświetlenie, ławki, informacje o bezpieczeństwie
Udogodnienia Dostępna woda i systematyczne opróżnianie

Dobrze zarządzana toaleta na budowie nie tylko zapewni Twoim pracownikom komfort i wygodę, ale także zwiększy efektywność produkcji. Oznacza to, że zapewnienie odpowiednich wymagań może doprowadzić do wzrostu przychodów.

Toalety na budowie – wymagania

Jeśli przystępujesz do realizacji jakiejkolwiek budowy, powinieneś zapoznać się z przepisami dotyczącymi wymagań ustawowych jakie powinny być spełnione, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy. Odpowiednika budowań toaleta to jeden z nich. Niezależnie od tego, czy prowadzimy budowę małego domu, biurowca, czy też drogi krajowej – za niedostosowanie się do wytycznych możemy narazić się na wielu poważnych konsekwencji. W tym artykule przyjrzymy się wymaganiom, jakiemu powinna sprostać toaleta na budowie.

Kiedy jest wymagane stworzenie toalety?

Przede wszystkim zawsze wymagane jest zapewnienie wygodnych toalet dla pracowników. Powinny znajdować się one w odległości nie więcej niż 200 m od miejsca pracy.
Na budowie, gdzie pracuje od 12 do 20 pracowników lub więcej, obowiązkiem inwestora jest zapewnienie odpowiedniej liczby kabin WC oraz pryszniców. Każdy z pracowników powinien mieć możliwość skorzystania z toalety w przystosowanym oraz wygodnym miejscu.

  • Jeśli pracuje na budowie 12 – 20 pracowników, toaleta powinna być zapewniona w ilości od 1 sztuki do 2 sztuk.
  • Jeśli na budowie pracuje od 20 do 50 pracowników, toaleta powinna być zapewniona w ilości od 2 sztuk do 4 sztuk.
  • Jeśli powyżej 50 pracowników, toaleta powinna być zapewniona w ilości od 4 sztuk do 6 sztuk.

Rodzaje toalet na budowie

Rodzaj toalety Liczba WC/pryszniców Komentarz
Budowa toaleta 1/0 Praktyczny system.
Budowa szalet 2/1 Należy przygotować minimum 7 m2 i zasłonić ją panelem wykonanym z tworzywa.
Budowa szaletu z prysznicem 2/2 Odległość dzieląca wc i prysznic powinna wynosić minimum 1,2 m.

Jeśli postanowimy zastosować toalety typu mieszanego, powinniśmy jednocześnie zapewnić odpowiednią ilość stanowisk dla obu płci. System oczyszczenia toalet może być chemiczny lub mechaniczny, szczegółowy opis znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 21.09.2017 z późniejszymi zmianami.

Jak widać, wynika z powyższych przepisów, iż wymagana ilość i rodzaj toalet na budowie jest określona ustawowo. Jest to, zgodnie z jedną z podstawowych zasad ustawy – właściwego zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy – istotna kwestia do uwzględnienia w przygotowywaniu zakresu prac budowlanych.

Sprawdź wymagania dotyczące toalet budowlanych!

Jednym z powszechnie stosowanych wymagań na budowach inwestycji jest posiadanie toalety. Prawidłowe jej użytkowanie zapewni odpowiedni komfort pracy wykonawców. Jaki jest więc standard tego typu urządzeń i jakie są z nim związane obowiązki pracodawców?

Korzystanie z toalet na budowie jest szczególnie ważne w kontekście higieny oraz bezpieczeństwa pracy na placu budowy. Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa pracy, w szczególności w sytuacji, gdy wykonawcy spędzają tam wiele godzin, wykonując swoje prace w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe. Pracodawca musi zatem zapewnić dostęp do toalety ze standardem, który zapewni higieniczne i efektywne jej użytkowanie. Poniżej przedstawiamy tabelę z zawartością wymaganych elementów:

Standard wymagany Konkretne elementy
Higiena Suszarka do rąk, papier toaletowy, półka na kosmetyki
Bezpieczeństwo Kamera lub monitoring, zapas światła, sygnalizacja dźwiękowa
Estetyka Czyste ściany, okna, podłoga, zlewozmywak, zamontowane miski ustępowe

Korzystanie z toalety na budowie to nie tylko ważny element Higieny i BHP, ale również powinien zostać wyrażony w umowie pomiędzy wykonawcami. Pracodawca zobowiązany jest do okresowego utrzymywania wyżej opisanego standardu, ale również regularnego czyszczenia oraz serwisu toalety, co pozwoli zapobiegać problemom wykrytym w rutynowych kontrolach.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wymagań dotyczących toalet na budowie, koniecznie zajrzyj na tę stronę: http://www.wcchatka.com.pl/.