Dobre przykładowe briefy reklamowe

Brief reklamowy to dokument służący do przekazania agencji reklamowej pomysłów i informacji o produkcie, marce lub kampanii. Dokument powinien być skonstruowany z prostotą, tak aby agencja łatwo mogła zrozumieć szczegóły.

Zawartość dobrego briefy reklamowego, przykłady

Dobry brief powinien zawierać istotne informacje o firmie, rynku docelowym i kluczowych celach, aby agencja mogła stworzyć najbardziej efektywną reklamę dla firmy. Brief reklamowy przykłady powinien zawierać istotne informacje o firmie, rynku docelowym i kluczowych celach, aby agencja mogła stworzyć najbardziej efektywną reklamę dla firmy. Dobry brief będzie zawierał następujące informacje:

-Rynek docelowy.

-strategia i pozycjonowanie marki

-korzyści i cechy produktu

– Podsumowanie tła, misji i kluczowych celów firmy.

– Informacje o rynku docelowym i demografii (np. grupa wiekowa).

– Szczegóły dotyczące wszelkich istniejących kampanii reklamowych obecnie prowadzonych lub planowanych.

– Zarys media mix, które będą wykorzystywane do promowania kampanii (np. telewizja, radio lub online).

Błędy podczas pisania briefu reklamowego, przykłady

Brief jest zbyt długi i zawiera niepotrzebne informacje.

– W briefie nie ma wyraźnego wezwania do działania.

– Brief nie zawiera żadnych badań lub dowodów na poparcie twierdzeń zawartych w reklamie.

– Nie podało się wystarczających informacji, aby agencja mogła wykonać dobrą pracę.

– Brief jest zbyt niejasny lub ogólny, więc nie daje agencji pojęcia o tym, czego chcesz.

– Nie daje się wystarczająco dużo czasu na napisanie briefu (np. jeśli termin jest na poniedziałek rano, ale potrzebuje się czegoś do piątku wieczorem).

– Brief jest zbyt długi lub zbyt krótki.

-Nie zawarło się wszystkich informacji, których agencja potrzebuje do stworzenia udanej kampanii.

Jak powinien wyglądać brief reklamowy, przykłady

Brief powinien być prosty i łatwy do odczytania. Struktura dokumentu powinna być spójna z wytycznymi marki klienta i jego identyfikacją wizualną. Agencja reklamowa wykorzystuje ten dokument do stworzenia kampanii reklamowej, która skutecznie komunikuje kluczowe przesłania, tematy i korzyść lub usługi. Agencja reklamowa wykorzystuje ten dokument do stworzenia kampanii reklamowej, która skutecznie komunikuje kluczowe przesłania, tematy i korzyść lub usługę. W briefie powinny znaleźć się następujące informacje:

– Krótki przegląd marki klienta i jej aktualnej pozycji na rynku.

– Profil docelowych odbiorców (jacy są).

– Kluczowe przesłania/tematy/korzyści, które należy przekazać za pomocą kampanii.

– Konkurencja (co robią inne marki?)