Jak dokonać rejestracji kasy fiskalnej - poradnik krok po kroku

Jak dokonać rejestracji kasy fiskalnej – poradnik krok po kroku

Jak dokonać rejestracji kasy fiskalnej – poradnik krok po kroku?

1. Potrzebne dokumenty

Aby dokonać rejestracji kasy fiskalnej, należy przygotować szereg dokumentów. Oprócz wyciągów bankowych lub informacji o finansowaniu potrzebne są również: kserokopie zaświadczenia o zarejestrowanej działalności gospodarczej, kserokopie dowodu osobistego właściciela oraz formularz wniosku o wydanie decyzji o włączeniu kasy do systemu kas rejestrujących – nazywany również wnioskiem o wpis do rejestru kas.

2. Wypełnienie wniosku

Po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów należy wypełnić wniosek o wpis do rejestru kas. Formularz ten zawiera szczegółowe informacje o firmie, jej właścicielu, kasie fiskalnej, jej dokumentacji, a także innych informacji technicznych, prawnych i finansowych.

3. Weryfikacja danych

Po wypełnieniu formularza należy przesłać go do Urzędu Skarbowego właściwego dla działalności gospodarczej. Dokumentacja ta musi zostać przez niego zweryfikowana i potwierdzona. Jeśli wszystkie dane są zgodne z prawem, urząd może wydać decyzję o wpisaniu kasy do rejestru kas.

4. Przegląd techniczny

Po otrzymaniu decyzji o wpisaniu kasy do rejestru kas, właściciel musi zorganizować przegląd techniczny kasy fiskalnej. Przegląd ten musi być dokonany przez serwisanta firmy produkującej kasę fiskalną lub przez firmę uprawnioną do przeprowadzania przeglądów technicznych.

5. Rejestracja w systemie

Po przeprowadzeniu przeglądu technicznego kasa fiskalna może zostać zarejestrowana w systemie kas rejestrujących. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracji kasy oraz przesłać do Urzędu Skarbowego właściwego dla działalności gospodarczej.

6. Otrzymanie numeru rejestracji

Po przesłaniu wszystkich dokumentów i złożeniu wszystkich wniosków Urząd Skarbowy wyda decyzję o wpisaniu kasy do rejestru kas i wyśle do właściciela kasy fiskalnej numer rejestracji. Należy go zapisać, gdyż będzie on potrzebny w innych okolicznościach, w tym w przypadku kontroli ze strony urzędu skarbowego.

7. Naklejenie nalepki rejestracyjnej

Po otrzymaniu numeru rejestracji należy nakleić nalepkę rejestracyjną na kasie fiskalnej. Nalepka ta składa się z numeru rejestracji, daty rejestracji, adresu urzędu skarbowego właściwego dla działalności gospodarczej oraz numeru zezwolenia na użytkowanie kasy fiskalnej.

8. Aktywowanie kasy fiskalnej

Następnie należy aktywować kasę fiskalną. W tym celu należy wprowadzić wszystkie wymagane dane do systemu oraz przesłać je do Urzędu Skarbowego właściwego dla działalności gospodarczej. Po aktywacji kasa fiskalna będzie gotowa do użytku.

9. Instalacja oprogramowania

Kolejnym krokiem jest instalacja oprogramowania kasy fiskalnej. Po instalacji oprogramowania należy wprowadzić dane do systemu oraz zarejestrować kasę fiskalną. Następnie będzie można korzystać z kasy fiskalnej.

10. Sprawdzanie poprawności działania kasy fiskalnej

Ostatnim krokiem jest sprawdzenie poprawności działania kasy fiskalnej. W tym celu należy wykonać wszystkie niezbędne czynności, w tym wydrukowanie raportu testowego oraz sprawdzenie, czy wszystkie ustawienia są poprawne. Po sprawdzeniu należy dokonać korekty ustawień i zapisać je w systemie.

Podsumowanie

Rejestracja kasy fiskalnej jest procesem składającym się z wielu kroków. Aby dokonać tej czynności, należy przygotować szereg dokumentów, wypełnić formularz rejestracyjny, przeprowadzić przegląd techniczny kasy, zarejestrować ją w systemie, aktywować kasę, zainstalować odpowiednie oprogramowanie oraz sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Po spełnieniu wszystkich wymogów kasa będzie gotowa do użytku.Chcecie dowiedzieć się jak dokonać rejestracji kasy fiskalnej? Zachęcamy do kliknięcia w link na końcu tego artykułu i śledzenia naszych wskazówek krok po kroku: https://www.ras.net.pl/faq/abc-fiskalizacji/.