Jakie są korzyści z napowietrzania oczyszczalni ścieków?

Jakie są korzyści z napowietrzania oczyszczalni ścieków?

Korzyści ze stosowania napowietrzanych oczyszczalni ścieków

Czym jest napowietrzanie oczyszczalni i jakie są jego korzyści?

Napowietrzanie oczyszczalni ścieków to proces rozpylania powietrza w zbiorniku, w celu usunięcia zanieczyszczeń z ścieków. Proces ten podnosi temperaturę, ciśnienie i ilość tlenu w zbiorniku, co z kolei pomaga w usprawnieniu procesów biologicznych, które redukują ilość zanieczyszczeń. Napowietrzanie oczyszczalni oferuje szereg korzyści, które obejmują:

  • Uzyskanie lepszego spustu ścieków
  • Redukcję liczby osadników
  • Łatwiejsze i skuteczniejsze oczyszczanie ścieków
  • Redukcję produkcji bioszlamu
  • Uzyskania wysokiej jakości efluentów

Tabela 1. Przykładowe wskaźniki jakości efluentów poza stosowaniem napowietrzania oczyszczalni:

Parametry analizy ścieków Bez napowietrzania Z napowietrzaniem
Zawiesina 800 mg/l 80 mg/l
Brakowa pozostałość Kjeldahla 40 mg/l 16 mg/l
Nieorganiczny azot (zawierający amoniak) 80 mg/l 10 mg/l
Czynne białko (BSP) 280 mg/l 140 mg/l

Dane z tej tabeli pokazują, że stosowanie napowietrzania oczyszczalni może zmniejszyć zawartość zanieczyszczeń w ściekach nawet o 90%, w porównaniu do stanu bez napowietrzania. Co więcej, napowietrzanie oczyszczalni umożliwia wyeliminowanie konieczności stosowania rozbudowanych systemów separacji. To z kolei zapewnia oszczędności kosztów oraz większy komfort pracy i łatwiejszy dostęp do podstawowej infrastruktury w oczyszczalni.

Korzyści z napowietrzania oczyszczalni ścieków

Bardzo ważnym procesem w oczyszczalniach ścieków jest napowietrzanie, gdzie właściwa ilość tlenu dodawana jest do toksycznych ścieków, zanim są one wypuszczane do wód powierzchniowych. Napowietrzanie przeprowadzane w oczyszczalniach ścieków ma wiele korzyści, które obejmują:

  • Poprawę jakości ścieków – wymagane procesy napowietrzania mogą znacząco poprawić szacowane parametry jakości ścieków, na przykład zmniejszyć zawartość związków azotu i fosforu.
  • Poprawę jakości środowiska wód powierzchniowych – przy odpowiednim zastosowaniu i sterowaniu napowietrzania w oczyszczalniach ścieków uzyskuje się zadowalające poziomy jakości i dostępność tlenu w wodach wypływowych, co zapobiega śmierci innych organizmów wód powierzchniowych.

Skuteczność napowietrzania

Napowietrzanie w oczyszczalniach ścieków ma zdolność do skutecznego usuwania zanieczyszczeń biologicznych, takich jak związki azotu i fosforu. Może to być zarówno biologiczne uwodornienie, takie jak biologiczne degradacja amoniaku wątrobiowego (NH3-N), jak i termiczne uwodornienie, takie jak biologiczne usuwanie nitryfikacji (NO2-N, NO3-N). Biologiczne usuwanie fluorów (P) jest również możliwe poprzez dodanie mikroskładników i stosowanie procesu nazywanego denitryfikacją.

Poniższa tabela przedstawia proces biologicznej termicznej degradacji NH3-N i NO2-N pomiędzy temperaturami od 0 °C do 65 °C w czasie 24 h.

Temperatura (◦C) NH3-N (%) NO2-N (%)
0 36 63
25 69 86
35 76 91
45 82 95
65 89 99

Jak widać z powyższej tabeli, wzrost temperatury powoduje znaczny wzrost biologicznej degradacji, co oznacza, że napowietrzanie ma bardzo pozytywny wpływ na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń biologicznych w oczyszczalniach ścieków.

Dlaczego napowietrzanie oczyszczalni ścieków przynosi korzyści?

Napowietrzanie oczyszczalni ścieków jest ważnym elementem przyczyniającym się do oczyszczania wody. Jest to proces używany w instalacjach oczyszczania ścieków, w którym wprowadza się duży procent tlenu do wody, aby zapewnić skuteczne utlenianie i ograniczenie mikroorganizmów.
Napowietrzanie w oczyszczalni ścieków przynosi wiele korzyści, takich jak poprawa jakości ścieków z wykorzystaniem technik utleniania, zmniejszenie zapachu i minimalizacja produkcji toksycznych związków organicznych. Ponadto napowietrzanie może poprawić efektywność oczyszczania ścieków, poprzez zapewnienie adekwatnego poziomu tlenu i odżywienie mikroorganizmów występujących w systemie. Oto kilka kluczowych korzyści płynących z napowietrzania oczyszczalni ścieków:

Poprawa jakości wody

Napowietrzanie oczyszczalni ścieków pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń, dostarczając tlenu mikroorganizmom, które wytwarzają wodę o większej czystości, w małej ilości zanieczyszczeń. Dzięki napowietrzaniu zanieczyszczenia biologiczne, takie jak bakterie, są zniszczone, a jakość wody w oczyszczalni jest wyższa.

Obniżenie zanieczyszczeń organicznych

Napowietrzanie oczyszczalni ścieków pomaga w redukcji zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach – w tym innych zanieczyszczeń biologicznych, takich jak toksyny, związki chemiczne, meta, amoniak i azot. Napowietrzanie ogranicza gromadzenie się zanieczyszczeń, ponieważ mikroorganizmy utleniają biomasę i inne azotyny, zwiększając w ten sposób skuteczność oczyszczalni ścieków.

Poprawa konwersji organizmów

Poziom odżywienia mikroorganizmów wykorzystywanych do oczyszczania wody w oczyszczalni ścieków jest niezbędny do skuteczności procesu. Napowietrzanie polega na dostarczeniu mikroorganizmom tlenu, który jest niezbędny do prawidłowego działania i wykorzystania surowców w procesie. W ten sposób napowietrzanie usprawnia konwersję organicznych zanieczyszczeń i sprawia, że proces oczyszczania ścieków jest skuteczniejszy.

Oszczędności energii

Napowietrzanie oczyszczalni ścieków pomaga zmniejszyć zużycie prądu ponieważ pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń i dużej ilości wody zawartej w ścieku. Wiele oczyszczalni wykorzystuje wytwarzanie wody powrotnej w celu jej wykorzystania w czyszczeniu i oczyszczaniu, co pozwala zmniejszyć zużycie energii.
Kliknij w link, aby dowiedzieć się, jakie korzyści może przynieść napowietrzanie oczyszczalni ścieków: https://oczyszczanie-sciekow.pl/systemy-napowietrzania-z-dyfuzorami-dyskowymi/.